ECORelay

El.nr: 64 311 15   Eco Relay

ECORelay monteres i sikringsskap og er en videreutvikling av våre tidligere reléer (EGR1 og EGR3)

ECORelay har 3 stk 16 A / 3600 W potensialfrie reléer med tilhørende inngang for kablede temperaturfølere.

Reléene kan individuelt brukes som av/på-brytere eller termostater. Ved tilkobling av kablede temperaturfølere, kan man lese av temperaturen, aktivere temperaturovervåkning for varsling av lav temperatur.

Man kan også individuelt aktivere termostatfunksjon på relé som har tilkoblet temperaturføler og bruke dem som termostater, - veksle mellom en spare- og komforttemperatur.

I tillegg har ECORelay 3 innganger for kablet alarmtilbehør, pluss et sirene-rele som kobler inn hvis styringssentralen utløses av et brann eller innbruddsvarsel.

Relémodulen har trådløs kommunikasjon til sentralenheten og er derfor svært enkel å installere.

ECORelay har også styringsknapper, som lar deg styre hvert enkelt av de tre reléene lokalt.

El.nr: 64 311 15   Produktark  

Beskrivelse


ECORelay passer for